สำหรับการเตรียมตัวรอบคัดเลือก CodeCamp เพื่อเข้าไปเรียนนะครับ เนื่องจากมีผู้สอบถามเข้ามาเป็นจำนวนมากจะขออธิบายดังนี้