ลองใช้เวลาไม่เกิน 30 นาทีทำความเข้าใจกับบทความนี้ ก่อนตัดสินใจว่าจะใช้เวลากับเงินของคุณไปกับการเรียนใน Bootcamp ไหนให้คุ้มค่าที่สุด รวมถึงเพื่อเปรียบเทียบกับ Codecamp ว่าคุณสนใจใน Codecamp หรือไม่

Handbook เล่มนี้เหมาะกับใครบ้าง

  • คนที่กำลังจะตัดสินใจเลือกเรียนใน Bootcamp
  • คนที่คิดอยากจะจัดหรืออยากจะสอนใน Bootcamp
  • นักเขียนที่เขียนเรื่องเกี่ยวกับ Bootcamp

คุณยุ่งเกินกว่าจะอ่าน Handbook เล่มนี้หรือเปล่า?

หากคุณไม่มีเวลามากพอที่จะอ่าน นี่คือคำแนะนำเพื่อให้เข้าใจ Coding Bootcamp มากขึ้น

  • ทำงานสาย Developer – ถ้าคุณได้ลองสมัครงาน จนได้ทำงานสาย Dev คุณก็จะเข้าใจงานทางด้านนี้ได้ดี โดยไม่จำเป็นต้องเข้า Bootcamp
  • ลองหาข้อมูลจาก Linkedin ประกอบด้วย – อย่าเชื่อข้อมูลรีวิวเกี่ยวกับ Bootcamp จนเกินไป ให้ลองหาข้อมูลจากแหล่งอื่น ๆ ด้วย จะได้ข้อมูลที่เป็นกลางมากขึ้น
  • เตรียมตัวให้พร้อม – เตรียมเงินไว้ให้เพียงพอในช่วงที่เข้าร่วม Bootcamp และช่วง 6 เดือนของกำลังหางาน
  • Bootcamp ไม่ได้ทำให้เก่งขึ้น – การเรียนใน Bootcamp เป็นเพียงการเตรียมความพร้อมเท่านั้น ยังไงคุณก็ต้องลองสมัครงาน ลองทำงานด้วยตัวเองอยู่ดี คุณถึงจะเก่งขึ้น

จุดประสงค์ของ Handbook เล่มนี้

Handbook เล่มนี้ ไม่ได้เอนเอียงไปทางผู้จัด Boogcamp เจ้าไหน ๆ อยากให้เป็นแนวทางในการตัดสินใจให้กับคนที่อยากจะเรียนใน Bootcamp 

เมื่อลองค้นหาคำว่า “coding bootcamp” ใน Google เราก็จะได้รับข้อมูลรีวิวเป็นจำนวนมาก แต่ปัญหาที่พบ คือ ข้อมูลเหล่านั้นอาจจะมาจากการจ้างรีวิวจากผู้จัด Bootcamp เอง ซึ่งอาจจะไม่ได้ข้อมูลที่ตรงไปตรงมาเท่าไรนัก

Bootcamp บางแห่งกำหนดว่าผู้เรียนต้องเขียนรีวิวหลังจากจบ และแน่นอนว่ามีคอนเทนท์เกี่ยวกับ Bootcamp จำนวนไม่น้อยที่มาจากทางฝ่าย Marketing เองที่ทำข้อมูลดังกล่าวขึ้นมา จึงต้องยอมรับว่าข้อมูลเกี่ยวกับ Bootcamp จำนวนไม่น้อยที่ต้องใช้วิจารณญาณในการพิจารณาเอาเอง จะเชื่อไปเองทั้งหมดไม่ได้ หรือจะพูดกันง่าย ๆ ก็คือ มีข้อมูลทั้งจริง และเท็จเกี่ยวกับ Bootcamp อยู่ ผู้เรียนจึงต้องตัดสินใจให้ดีว่าจะเลือกเรียนที่ไหน

ควรเชื่อการตัดสินใจของตัวเองมากกว่าข้อมูลจากเว็บไซต์หรือคำบอกเล่า เพราะสิ่งที่ได้ยินมาอาจจะมีอคติ หรือข้อมูลไม่จริงอยู่บ้าง ความยากง่ายของการเรียนใน Bootcamp เป็นส่ิงหนึ่งที่จะพิสูจน์ความคุ้มค่าของเวลาและเงินที่เสียไปกับการเรียนใน Bootcamp ยิ่งยากเท่าไหร่ยิ่งรู้สีกภูมิใจมากเท่านั้น

Handbook เล่มนี้เป็นแนวทางให้กับผู้ที่อยากจะเรียนใน Bootcamp ได้เข้าใจ และเกิดความเข้าใจอย่างคร่าว ๆ ว่า Bootcamp คืออะไร แล้วต้องเตรียมตัวอย่างไรก่อนที่จะเข้าไปเรียน

Bootcamp คืออะไร?

คำจำกัดความของ Bootcamp คือเป็นโรงเรียนของ Developers ที่ใช้เวลาส่วนใหญ่ในการเรียน Coding อย่างน้อย 12 สัปดาห์ ไปจนถึง 1 ปี ค่าใช้จ่ายที่ใช้ในการเข้าร่วมกิจกรรม อยู่ที่ 10,000 – 20,000 ดอลลาร์สหรัฐ บางแห่งอาจให้มีการผ่อนจ่ายได้ หรือบางที่อาจจะให้มีการหักออกจากเงินเดือนเมื่อได้งาน แทนการจ่ายเป็นจำนวนเต็ม

จุดประสงค์ของ Bootcamp คือการสอนให้กับผู้ที่ไม่เคยทำงานในสายงาน Technology มาก่อน เป็นการสอนเพื่อเตรียมพร้อมก่อนไปทำงานจริง

Bootcamp มีประโยชน์จริงหรือไม่?

คำตอบคือ “ใช่” ในทุก ๆ ปีนักเรียนที่จบมาจาก Bootcamp ได้งานกันจริง ๆ จากการฝึกฝน เรียนรู้ทำให้นักเรียนหลายคนได้ผลตามที่คาดหวัง แต่ก็มีอีกจำนวนไม่น้อยที่ผิดหวัง นักเรียนที่ไม่ได้งานนั้นมีอยู่จริง และอาจจะต้องกลับไปทำงานเก่าที่เคยทำมาก็มี

ปัจจัยที่จะทำให้ประสบความสำเร็จ:

  • Bootcamp มีปัจจัยในการคัดเลือกคนอย่างไร
  • ความสามารถของผู้สอน
  • ผู้จัด Bootcamp ใส่ใจเรื่องการได้งานของนักเรียนขนาดไหน

ข้อมูลของ Bootcamp มีไม่มากพอที่จะเอาเปรียบเทียบได้ แต่ก็จะเห็นว่า Bootcamp พยายามจัดระเบียบตัวเอง เพราะสถานะของ Bootcamp นั้นยังไม่ได้รับการยอมรับเทียบเท่าวิทยาลัย หรือมหาวิทยาลัย มีสถานะเป็นเพียงโรงเรียนเฉพาะทางเท่านั้นเอง

Bootcamp ได้รับการรับรองหรือไม่?

Bootcamp เป็นสถาบันการศึกษาที่ยังไม่ได้รับการรับรอง เนื่องจากส่วนใหญ่มีข้อมูลไม่เพียงพอที่จะขอการรับรอง หรือปิดตัวลงไปก่อน Bootcamp หลายแห่งจึงต้องสร้างความเชื่อมั่นให้กับตัวเอง โดยขอความร่วมมือจากสถาบันการรายงานผล หรือ CIRR ในการเผยแพร่ผลการจ้างงานของนักเรียนที่จบมาจาก Bootcamp ต่าง ๆ ให้เป็นที่รับรู้ การร่วมมือนี้ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจาก Bootcamp ที่มีชื่อเสียงก่อนเป็นกลุ่มแรก ๆ 

เงินเดือนของนักเรียนที่จบจาก Bootcamp ดีหรือไม่?

นักเรียนที่จบจาก Bootcamp แล้วได้งานทำ จะได้รับเงินเดือนในระดับเดียวกันกับ Developers ระดับเริ่มต้น ซึ่งอยู่ในระดับเดียวกับคนที่จบสาขา Computer Science ตามมหาวิทยาลัยต่าง ๆ หรือคนที่เรียน Coding ด้วยตัวเอง แต่เงินเดือนที่ได้รับของ Developer มือใหม่ก็ขึ้นอยู่กับค่าครองชีพของแต่ละที่ด้วย ไม่ได้ขึ้นอยู่กับว่าจบมาจาก Bootcamp ไหนแล้วจะได้เงินเดือนมากเป็นพิเศษ

ต้องใช้เวลานานแค่ไหน จึงจะได้งาน?

ระยะเวลาที่นักเรียนของแต่ละ Bootcamp ใช้เวลาหางานนั้นไม่เท่ากัน ขึ้นอยู่กับระยะเวลาและหลักสูตรที่สอน บาง Bootcamp มี Connection กับบริษัทหลายแห่ง ก็จะให้นักเรียนของเขาหางานได้ง่าย และเร็วขึ้น ปัจจัยต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นอาจจะช่วยย่นระยะเวลาในการหางานได้เร็วขึ้น แต่โดยเฉลี่ยแล้วจะใช้เวลาไม่เกิน 6 เดือน

ความสำเร็จของแต่ละ Bootcamp วัดจากอะไร?

คนส่วนใหญ่ที่จบจาก Bootcamp มักจะประสบความสำเร็จ Bootcamp แต่ละแห่งค่อนข้างละเอียดในการคัดเลือกคน โดยจะคัดเลือกจากคนที่คิดว่ามีแววจะประสบความสำเร็จ บาง Bootcamp ใช้ค่าเล่าเรียนเป็นตัวกระตุ้นในการดึงดูดคนให้เขัามาเรียน ในขณะที่บางแห่งไม่ได้ใส่ใจเรื่องการได้งานมากนัก สนใจแค่เงินทุนที่จะเข้ามาในช่วงสั้น ๆ เท่านั้น บางที่อาจจะให้นักเรียนออกกลางคัน หากเห็นว่าอาจจะเรียนไม่จบจนได้งานทำ ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ของ Bootcamp ได้ 

ความล้มเหลวในสาย Tech ของนักเรียน Bootcamp มีหรือไม่?

การเรียนจบมากจาก Bootcamp ที่มีชื่อเสียง เรียนจนเชี่ยวชาญ ก็ยังอาจจะไม่ได้รับการการันตีการได้งานทำ นักเรียนก็ยังต้องผ่านการสัมภาษณ์งานนับครั้งไม่ถ้วน จนกว่าจะได้งานที่ถูกใจเช่นเดียวกัน และมีอีกจำนวนไม่น้อยที่ละความพยายามไปก่อนที่จะประสบความสำเร็จในสายงานนี้